Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Triplek --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Triplek 12 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 190,000 / Lembar
13/11/2023
Rp. 190,000 / Lembar
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 175,000 / Lembar
17/07/2023
Rp. 175,000 / Lembar
01/08/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 180,000 / Lembar
20/11/2023
Rp. 180,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 185,000 / Lembar
30/11/2023
Rp. 185,000 / Lembar
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 168,000 / Lembar
15/11/2023
Rp. 168,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 180,000 / Lembar
27/11/2023
Rp. 180,000 / Lembar
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 175,000 / Lembar
16/11/2023
Rp. 175,000 / Lembar
22/11/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 150,000 / Lembar
04/12/2023
Rp. 150,000 / Lembar
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 175,000 / Lembar
27/11/2023
Rp. 175,000 / Lembar
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 185,000 / Lembar
04/09/2023
Rp. 185,000 / Lembar
06/09/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 175,000 / Lembar
02/11/2023
Rp. 175,000 / Lembar
27/11/2023
0 %

Triplek 4 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 70,000 / Lembar
13/11/2023
Rp. 70,000 / Lembar
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 70,000 / Lembar
30/11/2023
Rp. 70,000 / Lembar
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 70,000 / Lembar
20/11/2023
Rp. 70,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 62,000 / Lembar
30/11/2023
Rp. 62,000 / Lembar
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 65,000 / Lembar
15/11/2023
Rp. 65,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 70,000 / Lembar
27/11/2023
Rp. 70,000 / Lembar
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 75,000 / Lembar
16/11/2023
Rp. 75,000 / Lembar
22/11/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 75,000 / Lembar
04/12/2023
Rp. 75,000 / Lembar
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 70,000 / Lembar
28/11/2023
Rp. 70,000 / Lembar
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 68,000 / Lembar
04/09/2023
Rp. 68,000 / Lembar
06/09/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 75,000 / Lembar
02/11/2023
Rp. 75,000 / Lembar
27/11/2023
0 %

Triplek 6 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 100,000 / Lembar
13/11/2023
Rp. 100,000 / Lembar
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 92,000 / Lembar
30/11/2023
Rp. 92,000 / Lembar
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 85,000 / Lembar
20/11/2023
Rp. 85,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 92,000 / Lembar
30/11/2023
Rp. 92,000 / Lembar
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 89,000 / Lembar
15/11/2023
Rp. 89,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 84,000 / Lembar
27/11/2023
Rp. 84,000 / Lembar
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 95,000 / Lembar
16/11/2023
Rp. 95,000 / Lembar
22/11/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 96,000 / Lembar
04/12/2023
Rp. 96,000 / Lembar
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 11,000 / Lembar
28/11/2023
Rp. 11,000 / Lembar
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 88,000 / Lembar
04/09/2023
Rp. 88,000 / Lembar
06/09/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 95,000 / Lembar
02/11/2023
Rp. 95,000 / Lembar
27/11/2023
0 %

Triplek 8 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 130,000 / Lembar
13/11/2023
Rp. 130,000 / Lembar
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 130,000 / Lembar
30/11/2023
Rp. 130,000 / Lembar
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 128,000 / Lembar
20/11/2023
Rp. 128,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 125,000 / Lembar
30/11/2023
Rp. 125,000 / Lembar
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 120,000 / Lembar
15/11/2023
Rp. 120,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 128,000 / Lembar
27/11/2023
Rp. 128,000 / Lembar
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 135,000 / Lembar
16/11/2023
Rp. 135,000 / Lembar
22/11/2023
0 %
Kec. Rupat -
28/11/2023
-
29/11/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 128,000 / Lembar
28/11/2023
Rp. 128,000 / Lembar
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 105,000 / Lembar
04/09/2023
Rp. 105,000 / Lembar
06/09/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 120,000 / Lembar
02/11/2023
Rp. 120,000 / Lembar
27/11/2023
0 %
"