Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Triplek --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Triplek 12 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 160,000 / Lembar
30/10/2019
Rp. 160,000 / Lembar
08/11/2019
0 %
Kec. Bantan Rp. 170,000 / Lembar
28/10/2019
Rp. 170,000 / Lembar
06/11/2019
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 175,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 175,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 168,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 168,000 / Lembar
13/11/2019
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 168,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 168,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Mandau Rp. 165,000 / Lembar
03/11/2019
Rp. 165,000 / Lembar
10/11/2019
0 %
Kec. Pinggir Rp. 245,000 / Lembar
06/11/2019
Rp. 245,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Rp. 175,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 175,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 195,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 195,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 140,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 140,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 200,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 200,000 / Lembar
11/11/2019
0 %

Triplek 4 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 68,000 / Lembar
30/10/2019
Rp. 68,000 / Lembar
08/11/2019
0 %
Kec. Bantan Rp. 70,000 / Lembar
28/10/2019
Rp. 70,000 / Lembar
06/11/2019
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 70,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 70,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 62,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 62,000 / Lembar
13/11/2019
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 65,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 65,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Mandau Rp. 61,000 / Lembar
03/11/2019
Rp. 60,000 / Lembar
10/11/2019
1.6 %
Kec. Pinggir Rp. 70,000 / Lembar
06/11/2019
Rp. 70,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Rp. 67,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 67,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 69,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 69,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 70,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 70,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 80,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 80,000 / Lembar
11/11/2019
0 %

Triplek 6 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 70,000 / Lembar
30/10/2019
Rp. 70,000 / Lembar
08/11/2019
0 %
Kec. Bantan Rp. 92,000 / Lembar
28/10/2019
Rp. 92,000 / Lembar
06/11/2019
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 85,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 85,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 85,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 85,000 / Lembar
13/11/2019
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 89,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 89,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Mandau Rp. 80,000 / Lembar
03/11/2019
Rp. 80,000 / Lembar
10/11/2019
0 %
Kec. Pinggir Rp. 95,000 / Lembar
06/11/2019
Rp. 95,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Rp. 90,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 90,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 109,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 109,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 95,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 95,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 95,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 95,000 / Lembar
11/11/2019
0 %

Triplek 8 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 120,000 / Lembar
30/10/2019
Rp. 120,000 / Lembar
08/11/2019
0 %
Kec. Bantan Rp. 120,000 / Lembar
28/10/2019
Rp. 120,000 / Lembar
06/11/2019
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 125,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 125,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 116,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 116,000 / Lembar
13/11/2019
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 120,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 120,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Mandau Rp. 110,000 / Lembar
03/11/2019
Rp. 110,000 / Lembar
10/11/2019
0 %
Kec. Pinggir Rp. 150,000 / Lembar
06/11/2019
Rp. 150,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Rp. 120,000 / Lembar
05/11/2019
Rp. 120,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 139,000 / Lembar
11/11/2019
Rp. 139,000 / Lembar
12/11/2019
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 130,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 130,000 / Lembar
11/11/2019
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 150,000 / Lembar
04/11/2019
Rp. 150,000 / Lembar
11/11/2019
0 %