Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Triplek --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Triplek 12 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 180,000 / Lembar
26/04/2024
Rp. 180,000 / Lembar
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 175,000 / Lembar
17/07/2023
Rp. 175,000 / Lembar
01/08/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 18,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 18,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 185,000 / Lembar
07/06/2024
Rp. 185,000 / Lembar
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 168,000 / Lembar
14/06/2024
Rp. 168,000 / Lembar
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 180,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 180,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 175,000 / Lembar
22/05/2024
Rp. 175,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Rupat -
03/06/2024
-
11/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 185,000 / Lembar
04/07/2024
Rp. 185,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 180,000 / Lembar
13/05/2024
Rp. 180,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 175,000 / Lembar
13/03/2024
Rp. 175,000 / Lembar
20/03/2024
0 %

Triplek 4 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 70,000 / Lembar
26/04/2024
Rp. 70,000 / Lembar
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 70,000 / Lembar
17/05/2024
Rp. 70,000 / Lembar
30/05/2024
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 70,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 70,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 62,000 / Lembar
07/06/2024
Rp. 62,000 / Lembar
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 65,000 / Lembar
14/06/2024
Rp. 65,000 / Lembar
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 70,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 70,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 75,000 / Lembar
22/05/2024
Rp. 75,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Rupat Rp. 75,000 / Lembar
11/06/2024
Rp. 75,000 / Lembar
22/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 85,000 / Lembar
04/07/2024
Rp. 85,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 67,000 / Lembar
13/05/2024
Rp. 67,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 75,000 / Lembar
13/03/2024
Rp. 75,000 / Lembar
20/03/2024
0 %

Triplek 6 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 90,000 / Lembar
26/04/2024
Rp. 90,000 / Lembar
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 92,000 / Lembar
17/05/2024
Rp. 92,000 / Lembar
30/05/2024
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 90,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 90,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 92,000 / Lembar
07/06/2024
Rp. 92,000 / Lembar
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 89,000 / Lembar
14/06/2024
Rp. 89,000 / Lembar
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 90,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 90,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 95,000 / Lembar
22/05/2024
Rp. 95,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Rupat Rp. 95,000 / Lembar
11/06/2024
Rp. 95,000 / Lembar
22/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 110,000 / Lembar
04/07/2024
Rp. 110,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 85,000 / Lembar
13/05/2024
Rp. 85,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 95,000 / Lembar
13/03/2024
Rp. 95,000 / Lembar
20/03/2024
0 %

Triplek 8 mm

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 130,000 / Lembar
26/04/2024
Rp. 130,000 / Lembar
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 130,000 / Lembar
17/05/2024
Rp. 130,000 / Lembar
30/05/2024
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 128,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 128,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 125,000 / Lembar
07/06/2024
Rp. 125,000 / Lembar
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 120,000 / Lembar
14/06/2024
Rp. 120,000 / Lembar
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 130,000 / Lembar
20/06/2024
Rp. 130,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 135,000 / Lembar
22/05/2024
Rp. 135,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Rupat Rp. 150,000 / Lembar
11/06/2024
Rp. 150,000 / Lembar
22/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 135,000 / Lembar
04/07/2024
Rp. 135,000 / Lembar
05/07/2024
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 95,000 / Lembar
13/05/2024
Rp. 95,000 / Lembar
07/06/2024
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 120,000 / Lembar
13/03/2024
Rp. 120,000 / Lembar
20/03/2024
0 %
"