Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Semen --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Semen Holcin

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 60,000 / sak
17/02/2020
Rp. 60,000 / sak
28/02/2020
0 %
Kec. Bantan Rp. 64,000 / sak
24/02/2020
Rp. 64,000 / sak
28/02/2020
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 61,000 / sak
04/02/2020
Rp. 61,000 / sak
19/02/2020
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 60,000 / sak
26/02/2020
Rp. 60,000 / sak
28/02/2020
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau - - 0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 68,000 / sak
24/02/2020
Rp. 68,000 / sak
27/02/2020
0 %

Semen Padang

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 62,000 / sak
17/02/2020
Rp. 62,000 / sak
28/02/2020
0 %
Kec. Bantan Rp. 65,000 / sak
24/02/2020
Rp. 65,000 / sak
28/02/2020
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 61,000 / sak
04/02/2020
Rp. 61,000 / sak
19/02/2020
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 60,000 / sak
26/02/2020
Rp. 60,000 / sak
28/02/2020
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 59,000 / sak
17/02/2020
Rp. 59,000 / sak
24/02/2020
0 %
Kec. Mandau Rp. 68,000 / sak
17/02/2020
Rp. 68,000 / sak
29/02/2020
0 %
Kec. Pinggir Rp. 62,000 / sak
19/02/2020
Rp. 62,000 / sak
25/02/2020
0 %
Kec. Rupat Rp. 64,000 / sak
19/02/2020
Rp. 64,000 / sak
26/02/2020
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 69,000 / sak
27/02/2020
Rp. 69,000 / sak
28/02/2020
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 66,000 / sak
17/02/2020
Rp. 66,000 / sak
25/02/2020
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 75,000 / sak
24/02/2020
Rp. 75,000 / sak
27/02/2020
0 %

Semen Tiga Roda

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis - - 0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 65,000 / sak
17/02/2020
Rp. 65,000 / sak
29/02/2020
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 70,000 / sak
24/02/2020
Rp. 70,000 / sak
27/02/2020
0 %
"