Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Semen --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Semen Holcin

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 80,000 / sak
13/11/2023
Rp. 80,000 / sak
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 85,000 / sak
30/11/2023
Rp. 85,000 / sak
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 80,000 / sak
20/11/2023
Rp. 80,000 / sak
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 82,000 / sak
30/11/2023
Rp. 82,000 / sak
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 80,000 / sak
27/11/2023
Rp. 80,000 / sak
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 76,000 / sak
16/11/2023
Rp. 76,000 / sak
22/11/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 80,000 / sak
04/12/2023
Rp. 80,000 / sak
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau -
24/10/2022
-
04/11/2022
0 %

Semen Padang

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 83,000 / sak
13/11/2023
Rp. 83,000 / sak
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 87,000 / sak
30/11/2023
Rp. 87,000 / sak
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 80,000 / sak
20/11/2023
Rp. 80,000 / sak
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 85,000 / sak
30/11/2023
Rp. 85,000 / sak
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 80,000 / sak
15/11/2023
Rp. 80,000 / sak
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 80,000 / sak
27/11/2023
Rp. 80,000 / sak
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 78,000 / sak
16/11/2023
Rp. 78,000 / sak
22/11/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 85,000 / sak
04/12/2023
Rp. 85,000 / sak
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 85,000 / sak
28/11/2023
Rp. 85,000 / sak
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 87,000 / sak
04/09/2023
Rp. 87,000 / sak
06/09/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 90,000 / sak
02/11/2023
Rp. 90,000 / sak
27/11/2023
0 %

Semen Tiga Roda

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis Rp. 82,000 / sak
30/11/2023
Rp. 82,000 / sak
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 60,000 / sak
09/02/2022
Rp. 60,000 / sak
17/02/2022
0 %
Kec. Pinggir Rp. 79,000 / sak
16/11/2023
Rp. 79,000 / sak
22/11/2023
0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau -
24/10/2022
-
04/11/2022
0 %
"