Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Semen --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Semen Holcin

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 80,000 / sak
26/04/2024
Rp. 80,000 / sak
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 85,000 / sak
17/05/2024
Rp. 85,000 / sak
30/05/2024
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 76,000 / sak
20/06/2024
Rp. 76,000 / sak
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 82,000 / sak
07/06/2024
Rp. 82,000 / sak
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 75,000 / sak
20/06/2024
Rp. 75,000 / sak
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 69,000 / sak
22/05/2024
Rp. 69,000 / sak
07/06/2024
0 %
Kec. Rupat Rp. 80,000 / sak
11/06/2024
Rp. 80,000 / sak
22/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau -
24/10/2022
-
04/11/2022
0 %

Semen Padang

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 83,000 / sak
26/04/2024
Rp. 83,000 / sak
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 87,000 / sak
17/05/2024
Rp. 87,000 / sak
30/05/2024
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 78,000 / sak
20/06/2024
Rp. 78,000 / sak
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 85,000 / sak
07/06/2024
Rp. 85,000 / sak
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 80,000 / sak
14/06/2024
Rp. 80,000 / sak
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 78,000 / sak
20/06/2024
Rp. 78,000 / sak
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 70,000 / sak
22/05/2024
Rp. 69,000 / sak
07/06/2024
1.4 %
Kec. Rupat Rp. 80,000 / sak
11/06/2024
Rp. 80,000 / sak
22/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 85,000 / sak
04/07/2024
Rp. 85,000 / sak
05/07/2024
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 85,000 / sak
13/05/2024
Rp. 85,000 / sak
07/06/2024
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 90,000 / sak
13/03/2024
Rp. 90,000 / sak
20/03/2024
0 %

Semen Tiga Roda

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis Rp. 82,000 / sak
07/06/2024
Rp. 82,000 / sak
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 60,000 / sak
09/02/2022
Rp. 60,000 / sak
17/02/2022
0 %
Kec. Pinggir Rp. 70,000 / sak
22/05/2024
Rp. 70,000 / sak
07/06/2024
0 %
Kec. Rupat -
13/05/2024
-
16/05/2024
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau -
24/10/2022
-
04/11/2022
0 %
"