Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Semen --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Semen Holcin

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 60,000 / sak
05/09/2019
Rp. 55,000 / sak
12/09/2019
8.3 %
Kec. Bantan Rp. 64,000 / sak
01/10/2019
Rp. 64,000 / sak
07/10/2019
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 60,000 / sak
27/09/2019
Rp. 60,000 / sak
08/10/2019
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 60,000 / sak
07/10/2019
Rp. 60,000 / sak
11/10/2019
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau - - 0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 68,000 / sak
04/10/2019
Rp. 68,000 / sak
09/10/2019
0 %

Semen Padang

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 62,000 / sak
05/09/2019
Rp. 65,000 / sak
12/09/2019
4.6 %
Kec. Bantan Rp. 65,000 / sak
01/10/2019
Rp. 65,000 / sak
07/10/2019
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 60,000 / sak
27/09/2019
Rp. 60,000 / sak
08/10/2019
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 60,000 / sak
07/10/2019
Rp. 60,000 / sak
11/10/2019
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 59,000 / sak
07/10/2019
Rp. 59,000 / sak
14/10/2019
0 %
Kec. Mandau Rp. 65,000 / sak
06/10/2019
Rp. 68,000 / sak
13/10/2019
4.4 %
Kec. Pinggir Rp. 62,000 / sak
04/10/2019
Rp. 62,000 / sak
10/10/2019
0 %
Kec. Rupat Rp. 64,000 / sak
08/10/2019
Rp. 64,000 / sak
14/10/2019
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 65,000 / sak
13/10/2019
Rp. 65,000 / sak
14/10/2019
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 65,000 / sak
10/10/2019
Rp. 65,000 / sak
14/10/2019
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 75,000 / sak
04/10/2019
Rp. 75,000 / sak
09/10/2019
0 %

Semen Tiga Roda

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis - - 0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 68,000 / sak
06/10/2019
Rp. 68,000 / sak
13/10/2019
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 70,000 / sak
04/10/2019
Rp. 70,000 / sak
09/10/2019
0 %