Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Pupuk Subsidi --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Pupuk Subsidi NPK

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan Rp. 2,500 / Kg
07/03/2023
Rp. 2,500 / Kg
10/03/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 19,000 / Kg
17/11/2022
Rp. 19,000 / Kg
05/12/2022
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 2,300 / Kg
20/03/2023
Rp. 2,300 / Kg
24/03/2023
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 19,000 / Kg
24/11/2022
Rp. 19,000 / Kg
01/12/2022
0 %
Kec. Pinggir Rp. 12,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 12,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 20,000 / Kg
12/03/2023
Rp. 20,000 / Kg
13/03/2023
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %

Pupuk Subsidi Organik

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan Rp. 700 / Kg
14/09/2022
Rp. 700 / Kg
28/09/2022
0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis Rp. 500 / Kg
20/03/2023
Rp. 500 / Kg
24/03/2023
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau - Rp. 13,000 / Kg
28/12/2020
100 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %

Pupuk Subsidi SP-36

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan Rp. 2,000 / Kg
07/03/2023
Rp. 2,000 / Kg
10/03/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 2,000 / Kg
17/11/2022
Rp. 2,000 / Kg
05/12/2022
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 2,000 / Kg
20/03/2023
Rp. 2,000 / Kg
24/03/2023
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 2,000 / Kg
24/11/2022
Rp. 2,000 / Kg
01/12/2022
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat Rp. 20,000 / Kg
12/03/2023
Rp. 20,000 / Kg
13/03/2023
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %

Pupuk Subsidi Urea

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan Rp. 6,500 / Kg
07/03/2023
Rp. 6,500 / Kg
10/03/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 13,000 / Kg
17/11/2022
Rp. 13,000 / Kg
05/12/2022
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 1,800 / Kg
20/03/2023
Rp. 1,800 / Kg
24/03/2023
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 13,000 / Kg
24/11/2022
Rp. 13,000 / Kg
01/12/2022
0 %
Kec. Pinggir Rp. 10,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 10,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 13,000 / Kg
12/03/2023
Rp. 13,000 / Kg
13/03/2023
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %

Pupuk Subsidi ZA

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana - - 0 %
Kec. Bantan Rp. 1,600 / Kg
07/03/2023
Rp. 1,600 / Kg
10/03/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 9,000 / Kg
17/11/2022
Rp. 9,000 / Kg
05/12/2022
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 14,000 / Kg
20/03/2023
Rp. 14,000 / Kg
24/03/2023
0 %
Kec. Bukit Batu - - 0 %
Kec. Mandau Rp. 9,000 / Kg
24/11/2022
Rp. 9,000 / Kg
01/12/2022
0 %
Kec. Pinggir Rp. 8,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 8,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %
"