Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Ikan --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Ikan Bandeng

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 30,000 / Kg
13/11/2023
Rp. 30,000 / Kg
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis Rp. 30,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 30,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 45,000 / Kg
15/11/2023
Rp. 45,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 40,000 / Kg
27/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 30,000 / Kg
02/11/2023
Rp. 30,000 / Kg
27/11/2023
0 %

Ikan Cakalang

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 35,000 / Kg
13/11/2023
Rp. 35,000 / Kg
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis Rp. 35,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 35,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 40,000 / Kg
15/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 40,000 / Kg
27/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %

Ikan Kembung

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 40,000 / Kg
13/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 45,000 / Kg
23/10/2023
Rp. 45,000 / Kg
31/10/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 40,000 / Kg
20/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 45,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 45,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 45,000 / Kg
15/11/2023
Rp. 45,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 40,000 / Kg
27/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 23,000 / Kg
22/11/2023
Rp. 43,000 / Kg
07/12/2023
46.5 %
Kec. Rupat Rp. 40,000 / Kg
04/12/2023
Rp. 40,000 / Kg
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 30,000 / Kg
28/11/2023
Rp. 30,000 / Kg
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 40,000 / Kg
04/09/2023
Rp. 40,000 / Kg
06/09/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 35,000 / Kg
02/11/2023
Rp. 35,000 / Kg
27/11/2023
0 %

Ikan Tongkol

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 35,000 / Kg
13/11/2023
Rp. 30,000 / Kg
24/11/2023
14.3 %
Kec. Bantan Rp. 40,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 40,000 / Kg
20/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 35,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 35,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 50,000 / Kg
15/11/2023
Rp. 50,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 40,000 / Kg
27/11/2023
Rp. 40,000 / Kg
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir Rp. 26,000 / Kg
22/11/2023
Rp. 20,000 / Kg
07/12/2023
23.1 %
Kec. Rupat Rp. 30,000 / Kg
04/12/2023
Rp. 30,000 / Kg
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 35,000 / Kg
28/11/2023
Rp. 35,000 / Kg
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 35,000 / Kg
24/11/2023
Rp. 35,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 35,000 / Kg
02/11/2023
Rp. 35,000 / Kg
27/11/2023
0 %

Ikan Tuna

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 45,000 / Kg
13/11/2023
Rp. 45,000 / Kg
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 40,000 / Kg
13/01/2022
Rp. 40,000 / Kg
24/01/2022
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 45,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 45,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 50,000 / Kg
15/11/2023
Rp. 50,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 45,000 / Kg
27/11/2023
Rp. 45,000 / Kg
04/12/2023
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil -
30/10/2019
-
04/11/2019
0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %
"