Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Ikan --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Ikan Bandeng

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 26,000 / Kg
26/04/2024
Rp. 26,000 / Kg
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis Rp. 30,000 / Kg
07/06/2024
Rp. 30,000 / Kg
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 45,000 / Kg
14/06/2024
Rp. 45,000 / Kg
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 40,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 40,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat -
14/03/2024
-
21/03/2024
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 30,000 / Kg
13/03/2024
Rp. 30,000 / Kg
20/03/2024
0 %

Ikan Cakalang

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana -
13/03/2024
-
18/03/2024
0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan - - 0 %
Kec. Bengkalis Rp. 35,000 / Kg
07/06/2024
Rp. 35,000 / Kg
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 50,000 / Kg
14/06/2024
Rp. 50,000 / Kg
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 40,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 40,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat -
14/03/2024
-
21/03/2024
0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil - - 0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %

Ikan Kembung

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 35,000 / Kg
26/04/2024
Rp. 35,000 / Kg
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 40,000 / Kg
17/05/2024
Rp. 40,000 / Kg
30/05/2024
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 35,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 35,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 45,000 / Kg
07/06/2024
Rp. 45,000 / Kg
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 50,000 / Kg
14/06/2024
Rp. 50,000 / Kg
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 35,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 35,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 37,000 / Kg
22/05/2024
Rp. 39,000 / Kg
07/06/2024
5.1 %
Kec. Rupat Rp. 40,000 / Kg
11/06/2024
Rp. 40,000 / Kg
22/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 45,000 / Kg
04/07/2024
Rp. 45,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 40,000 / Kg
13/05/2024
Rp. 40,000 / Kg
07/06/2024
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 35,000 / Kg
13/03/2024
Rp. 35,000 / Kg
20/03/2024
0 %

Ikan Tongkol

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 30,000 / Kg
26/04/2024
Rp. 30,000 / Kg
13/05/2024
0 %
Kec. Bantan Rp. 40,000 / Kg
17/05/2024
Rp. 40,000 / Kg
30/05/2024
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 40,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 40,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 35,000 / Kg
07/06/2024
Rp. 35,000 / Kg
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 55,000 / Kg
14/06/2024
Rp. 55,000 / Kg
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 35,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 35,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir Rp. 28,000 / Kg
22/05/2024
Rp. 28,000 / Kg
07/06/2024
0 %
Kec. Rupat Rp. 25,000 / Kg
11/06/2024
Rp. 25,000 / Kg
22/06/2024
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 35,000 / Kg
04/07/2024
Rp. 35,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 35,000 / Kg
13/05/2024
Rp. 35,000 / Kg
07/06/2024
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 35,000 / Kg
13/03/2024
Rp. 35,000 / Kg
20/03/2024
0 %

Ikan Tuna

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana -
13/03/2024
-
18/03/2024
0 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 45,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 45,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 45,000 / Kg
07/06/2024
Rp. 45,000 / Kg
11/07/2024
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 55,000 / Kg
14/06/2024
Rp. 55,000 / Kg
24/06/2024
0 %
Kec. Mandau Rp. 40,000 / Kg
20/06/2024
Rp. 40,000 / Kg
05/07/2024
0 %
Kec. Pinggir - - 0 %
Kec. Rupat - - 0 %
Kec. Rupat Utara - - 0 %
Kec. Siak Kecil -
30/10/2019
-
04/11/2019
0 %
Kec. Talang Muandau - - 0 %
"