Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Daging Ayam --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Daging Ayam Kampung

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 65,000 / Kg
13/11/2023
Rp. 65,000 / Kg
24/11/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 60,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 60,000 / Kg
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 55,000 / Kg
20/11/2023
Rp. 55,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 60,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 60,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 65,000 / Kg
15/11/2023
Rp. 65,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 55,000 / Kg
27/11/2023
Rp. 50,000 / Kg
04/12/2023
9.1 %
Kec. Pinggir Rp. 50,000 / Kg
22/11/2023
Rp. 50,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 55,000 / Kg
04/12/2023
Rp. 55,000 / Kg
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 50,000 / Kg
28/11/2023
Rp. 50,000 / Kg
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 55,000 / Kg
04/09/2023
Rp. 55,000 / Kg
06/09/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 50,000 / Kg
02/11/2023
Rp. 50,000 / Kg
27/11/2023
0 %

Daging Ayam Ras

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 24,000 / Kg
13/11/2023
Rp. 25,000 / Kg
24/11/2023
4 %
Kec. Bantan Rp. 30,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 30,000 / Kg
08/12/2023
0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 23,000 / Kg
20/11/2023
Rp. 22,000 / Kg
27/11/2023
4.3 %
Kec. Bengkalis Rp. 25,000 / Kg
30/11/2023
Rp. 25,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 40,000 / Kg
15/11/2023
Rp. 30,000 / Kg
27/11/2023
25 %
Kec. Mandau Rp. 22,000 / Kg
27/11/2023
Rp. 24,000 / Kg
04/12/2023
8.3 %
Kec. Pinggir Rp. 25,000 / Kg
22/11/2023
Rp. 25,000 / Kg
07/12/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 26,000 / Kg
04/12/2023
Rp. 26,000 / Kg
08/12/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 24,000 / Kg
28/11/2023
Rp. 24,000 / Kg
29/11/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 22,000 / Kg
24/11/2023
Rp. 22,000 / Kg
27/11/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 25,000 / Kg
02/11/2023
Rp. 25,000 / Kg
27/11/2023
0 %
"