Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis

Aplikasi Bahan Pokok dan Penting (BAPOKTING)

0 Barang Terdaftar

-- Daging Ayam --

% = Naik    % = Turun    % = Tetap

Daging Ayam Kampung

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 60,000 / Kg
16/03/2023
Rp. 60,000 / Kg
24/03/2023
0 %
Kec. Bantan Rp. 50,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 60,000 / Kg
17/03/2023
16.7 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 50,000 / Kg
09/03/2023
Rp. 50,000 / Kg
15/03/2023
0 %
Kec. Bengkalis Rp. 75,000 / Kg
20/03/2023
Rp. 75,000 / Kg
24/03/2023
0 %
Kec. Bukit Batu Rp. 65,000 / Kg
28/02/2023
Rp. 65,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 50,000 / Kg
16/03/2023
Rp. 60,000 / Kg
20/03/2023
16.7 %
Kec. Pinggir Rp. 50,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 50,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 55,000 / Kg
12/03/2023
Rp. 55,000 / Kg
13/03/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 50,000 / Kg
19/03/2023
Rp. 50,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 55,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 55,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 28,000 / Kg
17/02/2023
Rp. 28,000 / Kg
16/03/2023
0 %

Daging Ayam Ras

Detail
Kecamatan Sebelumnya Sekarang Ket
Kec. Bandar Laksamana Rp. 25,000 / Kg
16/03/2023
Rp. 26,000 / Kg
24/03/2023
3.8 %
Kec. Bantan - - 0 %
Kec. Bathin Solapan Rp. 28,000 / Kg
09/03/2023
Rp. 30,000 / Kg
15/03/2023
6.7 %
Kec. Bengkalis Rp. 29,000 / Kg
20/03/2023
Rp. 28,000 / Kg
24/03/2023
3.4 %
Kec. Bukit Batu Rp. 25,000 / Kg
28/02/2023
Rp. 25,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Mandau Rp. 24,000 / Kg
16/03/2023
Rp. 27,000 / Kg
20/03/2023
11.1 %
Kec. Pinggir Rp. 35,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 35,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Rupat Rp. 32,000 / Kg
12/03/2023
Rp. 32,000 / Kg
13/03/2023
0 %
Kec. Rupat Utara Rp. 26,000 / Kg
19/03/2023
Rp. 26,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Siak Kecil Rp. 24,000 / Kg
15/03/2023
Rp. 24,000 / Kg
20/03/2023
0 %
Kec. Talang Muandau Rp. 23,000 / Kg
17/02/2023
Rp. 23,000 / Kg
16/03/2023
0 %
"